Bulut Loglama

İpeknet tarafından sunulan ve  4ipnet hotspot cihazları ile entegre olarak geliştirilen çözümler sadece hotspot noktalarında internet erişimlerinin kontrolü veya ücretlendirilmesi olarak kullanılmayıp, özel firmware’i ile özellikle coğrafi olarak dağıtık birimleri bulunan kurum ve kuruluşlar için ekonomik ve işletimi kolay merkezi kimlik doğrulama ve merkezi 5651 sayılı yasa loglama çözümü sağlamaktadır.
5651uzakofis
Doğrudan ADSL üzerinden internet erişimi olan uzak ofisler için çözüm topolojisinde uzak ofislerde bulunan ADSL cihazının arkasına uygun ölçek ve özellikte hotspot cihazının konumlandırılması yeterli olmaktadır. Bunun dışında herhangi bir sunucu, kabinet, KGK vb konulmasını gerektirmemektedir. Kimlik doğrulama sayfaları (Auth.pages), Radius ve Log sunucu sadece merkezde ve uzak site sayısından bağımsız olacaktır. Uzak hotspot cihazları, merkezdeki çözüm ile doğrudan veya 802.1x radius client olarak kimlik doğrulaması işlemini gerçekleştirecektir. Uzak siteler, kimlik doğrulama çözümü için merkezde oluşturulan yapıyı kullanmakta, internet çıkışlarını mevcut hatları üzerinde devam ettirirlerken; loglarını merkeze göndererek merkezi olarak 5651 sayılı yasa gereksinimleri de merkezi olarak karşılanmaktadır.
Bu şekildeki bir kullanım ile “Bulut bilişim” konseptinden hareket ederek, cihaz tabanlı çözümlerde karşılaşılan uzak sitelerde performans, kullanıcı sayısı ve log miktarının artmasından dolayı daha büyük model cihaz ile değiştirme gibi sorunlarla karşılaşılmadan ve yönetimin tek bir noktadan yapılması hedeflenmiştir.
Merkez için zaten gerekli olan bu sistem aynı zamanda hem merkezin loglama ve kimlik doğrulama gereksinimlerini karşılayacak hem de uzak lokasyonlara hizmet edecek şekilde standart olacaktır. Yapılan yatırım, uzak site sayısından bağımsız olacağından bir kez yapılacaktır ve minimal yatırım ile uzak ofis/sitelerin gereksinimleri de karşılanmış olacaktır. Loglar (URL, DHCP, ve User Logon/logoff ) hotspot cihazları tarafından gerçek zamanlı veya saatlik olarak merkezdeki log sunucuya gönderilecektir. Orada konumlandırılan İpeknet yazılım bileşenleri ile takip edilecek ve 5651 Log çözümü üzerinde diğer loglarla birlikte işlenecektir. İpeknet 5651 loglama çözümü ile sadece misafir tarafı değil aynı zamanda personel tarafında da yasal gereksinimleri karşılayabilirsiniz. Esnek yapısı sayesinde var ise mevcut log yönetim çözümüne de kolayca entegre edilebilmektedir.