Network Altyapı

En küçüğünden en büyüğüne kurumların başarılı olabilmelerini sağlayacak üretkenlik ve iletişim yeteneklerini sağlayan bilgisayar ağları, günümüzde en önemli unsur haline gelmiştir. Büyüyen işletmeler, kurumlar ve servis sağlayıcılar için ses, görüntü, veri aktarımı ve depolamayı tek, uçtan uca akıllı bir ağ üzerinde birleştiren ölçeklenebilir ağlar kurabilmek önem taşımaktadır. Tüm iletişimin tek bir altyapı üzerinden yapılması maliyetlerin azalması, üretkenliğin ve verimliliğin artması, ayrı ağ kullanımının getirdiği karmaşanın ortadan kalkması ve ölçeklenebilirlik gibi çeşitli avantajlar sunar. Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak İpeknet, konusunda uzman personeli ile basit bağlanabilirlikten yüksek uçlu, çok katmanlı network topolojilerine kadar farklı seviyelerdeki network çözüm ihtiyaçlarını karşılar.