Bilgi güvenliği yöneticileri günümüzde, bir yıl öncesine göre daha fazla dahili tehditlere odaklandıklarını belirtiyorlar. Şirket çalışanlarının bilgileri şirket dışındaki kişilerle kasıtlı olarak ya da farkında olmadan paylaşmaları da önemli tehdit oluşturuyor.
Ayrıca, tüm yöneticiler personelinin mesai saatleri içerisinde zamanlarını nasıl ve ne kadar etkin kullandıklarını bilmek istiyor.
Mevcut BT güvenlik tedbirlerinize ilave olarak, İpeknet-PAT, iç kullanıcılarının aktivitelerini kayıt altına alarak BT güvenliğinize farklı bir boyut kazandıracaktır.

İpeknet-PAT ile hangi kullanıcılarınızın;

 • login/logout,
 • bilgisayarın kapatılması
 • oturum paylaşma,
 • ekran koruyucu devreye giriş/çıkış

gibi sistem olayları ile açılan tüm pencere tabanlı uygulamayı ne kadar süre ile ne kadar aktif olarak kullandığını kayıt altına alır.

Öne Çıkan Özellikler

Özellikler

 • Kullanıcıların oturum açma ve sonlandırma olayları kayıt altına alınarak personel çalışma verimliliklerini izleyebilirsiniz.
 • Grup yöneticileri, kendilerine atanan kullanıcıların tüm aktivitelerini gerçek zamanlı olarak web tabanlı konsol uygulamasından izleyebilirler.
 • Sistem yöneticileri, VPN bağlantıları, WeTransfer, WhatsApp Web gibi uygulamaların kullanılıp kullanılmadığını güvenlik açısından inceleyebilirsiniz.
 • Windows gezgini (Explorer) ile yapılan dizin erişim işlemleri, USB depolama aygıtlarının kullanımı gibi işlemlerin de takibi.
 • Kritik sistemlerinize destek amaçlı erişim yapan danışmanlarınızın ne yaptıklarını kayıt altına alabilirsiniz.
 • Web tabanlı konsol uygulaması üzerinden gerçek zamanlı izleme.

Sistem Gereksinimleri

 • Active Directory (AD)
 • MS SQL Server
 • .Net Freamwork 4.0
 • GP ile kurulum